page loader

سال رونق توليد

راهنمای ثبت نام جهت اجرای طرح افق(این طرح جهت استانداردسازی فروش و قیمت های محصولات پتروشیمی و محصولات پلیمری خواهد بود) را از طریق فایل پیوست دریافت نمایید