page loader

سال رونق توليد

براساس اطلاعات واصله از گمرک جمهوری قرقیزستان،همه رانندگان وسایل نقلیه که از کشورهایی با وضعیت نامناسب اپیدمیولوژیک ویروس کرونا وارد آن کشور می شوند به مدت 14 روز در قرنطینه خواهند ماند.
عملیات گمرکی در خصوص کالا نیز تنها بعد از دریافت مجوزهای لازم از سوی وزارت بهداشت جمهوری قرقیزستان و همچنین ارگان های نظارتی دامپزشکی و گیاه پزشکی انجام میگیرد