page loader

سال رونق توليد

براساس اعلام وزارت صنعت معدن تجارت،کلیه واحدهای تولیدی و خدمات فنی مهندسی که دارای پروانه بهره برداری می باشند می بایست نسبت به تکمیل اطلاعات واحد خود در سامانه توانمندیها و اعلام نیاز ایران"توانیران"،www.tavaniran.ir در اسرع وقت اقدام نمایند